Cách cài đặt và sử dụng Chrome Remote Desktop điều khiển máy tính từ xa

I. Cách cài đặt Chrome Remote Desktop trên máy tính  

1. Hướng dẫn nhanh 

Truy cập Cửa hàng CHROME trực tuyến > Nhấn Thêm vào Chrome > Nhấn Thêm tiện ích > Truy cập vào đường dẫn tại đây > Nhấn vào Tải xuống > Chọn CHẤP NHẬN & CÀI ĐẶT > Thiết lập tên cho máy tính > Chọn Tiếp theo > Tạo mật khẩu > Chọn Bắt đầu

2. Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập Cửa hàng CHROME trực tuyến

Bước 2: Nhấn Thêm vào Chrome. 

Nhấn Thêm vào Chrome

Bước 3: Nhấn Thêm tiện ích.

Nhấn Thêm tiện ích

Bước 4: Truy cập vào đường dẫn tại đây để tải Chrome Remote Desktop > Nhấn vào biểu tượng Tải xuống.

Nhấn vào biểu tượng Tải xuống

Bước 5: Nhấn vào CHẤP NHẬN & CÀI ĐẶT. 

Nhấn vào CHẤP NHẬN & CÀI ĐẶT

Bước 6: Thiết lập tên cho máy tính của bạn > Chọn Tiếp theo.

Thiết lập tên cho máy tính của bạn

Bước 7: Tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn > Chọn Bắt đầu

Tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn

Như vậy là bạn đã cài đặt tài khoản thành công trên máy tính.

Cài đặt xong Chrome Remote Desktop trên máy tính

II. Cách cài đặt Chrome Remote Desktop trên điện thoại  

1. Hướng dẫn nhanh 

Truy cập đường dẫn tại đây > Nhấn vào Cài đặt.

2. Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập đường dẫn tại đây để tải ứng dụng Chrome Remote Desktop tại đây > Nhấn vào Cài đặt

Cài đặt Chrome Remote Desktop

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, ứng dụng sẽ nằm ngoài giao diện chính của thiết bị.

Cài đặt Chrome Remote Desktop xong

III. Cách sử dụng Chrome Remote Desktop trên máy tính và điện thoại 

1. Hướng dẫn nhanh 

Mở Chrome Remote Desktop trên điện thoại > Chọn tên máy tính bạn muốn điều khiển > Nhập mật khẩu để kết nối.

2. Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Chrome Remote Desktop trên điện thoại của bạn và chọn tên máy tính bạn muốn điều khiển > Nhập mật khẩu của tài khoản Chrome Remote Desktop trên máy tính bạn đã thiết lập ở trên.

Chọn tên máy tính cần điều khiển từ xa

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập cùng một tài khoản Google trên máy tính và điện thoại.

Bước 2: Như vậy bạn đã kết nối được điện thoại và máy tính để điều khiển.

Kết nối giữa điện thoại và máy tính thành công

Để thao tác bằng con trỏ chuột ảo, hãy nhấn vào biểu tượng Chuột máy tính.

Thao tác bằng con trỏ chuột ảo

Để thao tác bằng cử chỉ nhấn, hãy nhấn vào biểu tượng chế độ Cảm ứng

 Thao tác bằng cử chỉ nhấn

Để mở bàn phím, hãy nhấn vào biểu tượng Bàn phím

Bàn phím

Bài viết liên quan
X